Игри

Информация за страница Рила

Рила е български град, който се намира в западната част на страната. Освен че е разположен в Кюстендилска област, също така населеното място отстои на близко разстояние до Благоевград. Едновременно с това градът изпълнява функциите на административен център на едноименната община. Градчето е разположено в планински район на около приблизително 20 километра от Рилския манастир. Територията му се заема от Средна и Западна Рила заедно с подножията на тази планина. Градът заедно със селата Пастра, Смочево, Падала и населеното място Рилския манастир съставляват цялостната територия на общината. Общините Белица и Самоков са тези, с които градът граничи в посока изток. На юг границите са общините Разлог и Благоевград, а на север с общините Самоков и Дупница. Що се отнася до границите на общината на запад, те са съответно Кочериново и Бобошево. 361 кв. км е общата площ, която заема общината. Тя попада в Югозападния район за планиране в съотвествие с разпоредбите на ЗРР.

   Релефът на планината има предимно планински характер. С най-ниско надморско равнище е западната част на общината, като в нея са разположени всички съставни села. В общо две области попада общината, които са съответно планинска и преходно – континентална. Планинската е значително по-голяма и обхваща цели 80 процента, докато втората – 20 процента. Именно тези фактори обуславят предконтиненталния климат с предимно планинско влияние. Надморската височина играе ключова и решаваща роля за формиране особеностите на местния климат. В най-ниските части на подножието тя достига до 500 метра, а в най-високите – до 2716 метра. Такава е ситуацията при върха Черна поляна. Меката зима и сухото и горещо лято са характерни явления за целия район. Северният вятър е преобладаващ, като неговата средногодишна скорост е по-скоро ниска. Това се обуславя най-вече от конфигурацията и структурата на релефа и защитната му роля. 588 мм е средната годишна стойност на валежите за град Рила. Минимумът валежи е характерен за септември, а максимумът – за юни. Към средата на последния месец от годината по традиция се формира снежна покривка, която обикновено трае между 160 и 180 дни на кота 1200 метра. 2200 часа пък е слънчевото греене в по-ниските части.

    Тъй като община Рила попада в територията на Беломорски водосборен район, водите на нейната територия се оттичат в басейна на река Струма. В общината липсват характерните за много други населени места замърсители на водата, поради което тя и въздухът са защитени от отпадъците на разнообразните производствени дейности. Река Рилска играе ролята на основна водосборна артерия на територията на цялата община. Тя има обща дължина от 51 километра и също така се влива във водите на Струма. Това се случва при Шарков чифлик, който принадлежи към територията на община Кочериново. Извираща от известните рибни езера, реката тече в западна посока. Общо 28 на брой са високопланинските езера и язовири, които попадат на територията на общината. Язовир Калин се намира на кота от 2379 метра, като това е най-високо разположеният изкуствен басейн не само в страната, но и на целия Балкански полуостров. В града има и минерален извор, температурата на водата в който е 36 градуса.

Етикети:   Градове , България
eXTReMe Tracker